Телефони технічної підтримки

Будні 9:00 - 20:00 Вихідні 9:00 - 15:00

Про iFin

12 вересня 2012 року був підписаний Меморандум між Державною податковою службою України (тепер Міністерство доходів і зборів України) й розробниками програмного забезпечення, центрами сертифікації й громадськими організаціями, зацікавленими в розвитку електронного документообігу.

Серед тих, що підписав Меморандум, компанія iFin - розробник онлайн сервісу iFin, компанія Інтелект сервіс - розробник комплексу M.E.Doc; компанія ІВК – Центр сертифікації ключів ЕЦП, Приватбанк і інші.

Важливим напрямком фіскальної політики України є створення «Єдиного вікна» і сервісу «Електронний кабінет платника податків».

Це стало одним з основних завдань, поставлених перед сторонами, що підписали Меморандум.

Сервіс iFin Zvit вже зараз являє наочний приклад реалізації ідеї Єдиного вікна для платника податків.

Компанія iFin не тільки розробила сервіс, який дозволяє в одній програмі здавати звіти в Міністерство доходів, Пенсійний фонд і Статистику, але й робить реальні кроки у напрямку уніфікації ключів електронного підпису. Сервіс iFin дозволяє підписувати звіти ключами, виданими трьома АЦСК - Міністерства доходів, Masterkey і ІВК. Це дасть можливість здавати будь-які звіти в Міністерство доходів, Пенсійний фонд і Статистику.

Сервіс iFin по праву претендує на роль навчального полігона для вдосконалення процесу подачі звітності й впровадження уніфікованого електронного сервісу для платників податків.

Для реалізації поставлених завдань Міністерство доходів і зборів України створило при Департаменті інформатизації й обліку платників податків робочу групу, до складу якої увійшов Генеральний директор компанії iFin Олег Бетехтін.

Участь у роботі дорадчих органів Міністерство доходів України долучило керівника першого в Україні онлайн сервісу придасть динаміки процесу впровадження передових технологій для взаємодії платників податків з державою.

Державна податкова служба України

МЕМОРАНДУМ

Щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів
та розвитку електронного документообігу.

1. Загальні положення

Цей Меморандум є публічною пропозицією розробникам програмного забезпечення, центрам сертифікації ключів та громадським організаціям, які зацікавлені у розвитку електронного документообігу.

2. Основні принципи Меморандуму

ДПС України та розробники програмного забезпечення, центри сертифікації ключів та громадські організації (далі - Сторони) діють на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах і спрямовують зусилля на ефективне співробітництво щодо розвитку електронного документообігу.

Сторони спільно розробляють програмне забезпечення для подання звітності, яке буде поширюватись серед суб'єктів господарювання на безоплатній основі.

Меморандум є відкритим для приєднання розробників програмного забезпечення, центрів сертифікації ключів та громадських організацій (далі - Учасники).

3. Основні завдання Сторін Меморандуму:

3.1. Визначення шляхів удосконалення процесу подання звітності та електронних сервісів.

3.2. Популяризація безкоштовного програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді серед суб'єктів господарювання.

3.3. Вжиття заходів щодо безоплатності подання звітності до органів державної влади та отримання суб'єктами господарювання безплатних сертифікатів ключів.

3.4. Визначення шляхів уніфікації та стандартизації програмного забезпечення з подання електронної звітності та посилених сертифікатів електронних ключів, що розповсюджуються безоплатно.

3.5. Участь у впровадженні подання звітності через «Єдине вікно» та сервісу «Електронний кабінет платника податків».

3.6. Внесення пропозицій суб'єктам законодавчої ініціативи з питань реалізації цього Меморандуму, зокрема, щодо впровадження системи гарантованої доставки електронних листів.

3.7. Інформування громадськості про виконання основних завдань Меморандуму.

4. Виконавчий орган – Робоча група.

Для реалізації зазначених завдань ДПС України створює при Департаменті інформатизації та обліку платників податків робочу групу, до складу якої увійдуть по одному представнику від Учасника.

5. Обов’язки ДПС України

ДПС України надає всебічну підтримку Учасникам шляхом:

організації участі уповноважених представників робочої групи у дорадчих органах ДПС України;

впровадження розроблених спільно з робочою групою стандартів подання електронної звітності;

опрацювання узагальнених пропозицій робочої групи щодо удосконалення податкового законодавства та з питань реалізації цього Меморандуму;

своєчасної публікації на Web-ресурсі ДПС України актуальних форм звітності та інформації, необхідної розробникам для їх підтримки;

надання робочій групі проблемних питань, що знаходяться в межах основних завдань цього Меморандуму та надходять від суб'єктів господарювання – користувачів програмного забезпечення з подання звітності;

проведення спільних семінарів, конференцій, обговорень з питань подання звітності та ведення електронного документообігу;

вжиття інших спільних заходів для реалізації завдань, які передбачені Меморандумом.

6. Прикінцеві положення

Меморандум є публічним договором (офертою) між ДПС України та Учасниками.

Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності ділових зв’язків, всіляко сприяти розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

7. Цей Меморандум починає діяти з моменту його публічного проголошення і діє,
доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.

Електронна пошта Телефон

Зареєструватись

Реєструючись, дозволяю обробку наданих даних. Детальніше тут
Запитання та відповіді