iFin logo iFin Обрати тариф КЕП (ЕЦП)
Область:
Область:  
Реєстрація

Як виправити помилки у поданій річній декларації з плати за землю?

26.11.2019

Помилки, допущені у податковій декларації за землю (J0602006/F0602006) за поточний рік, можна виправити шляхом подання однієї уточнюючої декларації.

У ній слід уточнити показники як за місяці, строк сплати податкових зобов’язань по яких минув, так і за місяці, строк сплати по яких не настав.

Такий порядок виправлення помилок є можливим, оскільки податковим періодом з плати за землю є податковий (звітний) рік. При цьому сплата податкових зобов’язань проводиться щомісячно.

Платник податків, який виявив факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, у разі надіслання уточнюючого розрахунку, сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Крім того, у разі самостійного виявлення заниження податкового зобов’язання необхідно нарахувати пеню згідно з п.п. 129.1.3 ПКУ.

 

Відповідно до цих вимог пеня нараховується після закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання на суму заниження за періоди, строк сплати за які минув (п.п. 129.1.3 ПКУ).

Отже, на суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків, нараховується пеня за кожний протермінований календарний день. 

Пеня нараховується з 91 календарного дня, що настає за останнім календарним днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

Відповідне роз’яснення є Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 112.05.

 

 

 

 

З 2011 року більше 13 мільйонів успішно поданих звітів з iFin

Долучайтесь https://www.ifin.ua/