iFin logo iFin Обрати тариф Продовжити ЕЦП
Область:
Область:  
Реєстрація

Сумісництво чи суміщення? Інструкція iFin

28.11.2019

Розрізняють два види сумісництва:  • внутрішнє – коли працівник, який працює у роботодавця за основним місцем роботи (тобто з трудовою книжкою), уклав із цим же роботодавцем трудовий договір про роботу за іншою посадою (в іншому відділі тощо), яку він виконуватиме за сумісництвом, – у час, вільний від основної роботи;


  • зовнішнє – коли сумісник має основне місце роботи в іншого роботодавця, там лежить його трудова книжка, а тут він уклав трудовий договір тільки про роботу за сумісництвом.


Крім того, існує поняття про суміщення професій (посад) — виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією або посадою без звільнення від своєї основної роботи.


Внутрішнє сумісництво

Розділ Зарплата

Для випадку внутрішнього сумісництва необхідно створити іще одну картку працівника:

Заповнення профілю картки сумісника матиме наступний вигляд:

Розділ Звітність

В таблиці 5 в графі 7 Звіту за формою № Д4 необхідно вказати: «1» - для працівника за основним місцем роботи; «2» - для працівника-сумісника (як для внутрішнього, так і для зовнішнього сумісництва);


Наприклад, працівник Тестовий Тест Тестович, який працює вже, як основний робітник з 01 жовтня 2019 року, заключив ще один трудовий договір на підставі внутрішнього сумісництва з 09 жовтня 2019 року.

Заробітна плата, нарахована йому за фактично відпрацьовані дні у жовтні:

- за основним місцем роботи - 4300 грн. (ЄСВ - 946 грн.);

- за місцем роботи за сумісництвом - 2000 грн. (ЄСВ - 440 грн.).

Переходимо до таблиці 6 Звіту за формою № Д4. У ній інформацію про доходи, нараховані працівнику за внутрішнім сумісництвом, відображаємо окремо від інших доходів, в тому числі від доходів, нарахованих за основним місцем роботи, проставляючи в графі 22 ознака «0» - без трудової книжки.

Тобто, незважаючи на те, що фактично трудова книжка працівника, оформленого у одного роботодавця, одночасно за основним місцем роботи і за внутрішнім сумісництвом, зберігається у такого роботодавця, в графі 22 таблиці 6: «1-так» - якщо відображаєте доходи особи, нараховані за основним місцем роботи; «0-ні» - якщо за місцем роботи за сумісництвом, як внутрішнього, так і зовнішнього.

Зверніть увагу: оскільки на одну особу в таблиці 6 сформовано два рядки, кількість календарних днів перебування в трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця (графа 15) вказуємо тільки в одному, за основним місцем роботи.

Важливо!!! Заробітна плата внутрішнього сумісника для реалізації норми нарахування ЄСВ не менше мінімального розміру зарплати враховуватиметься сумарно із заробітною платою, отриманою за основним місцем роботи.


Тобто, наприклад, працівник працює на підприємстві і за основним місцем роботи і за сумісництвом. Він отримує заробітну плату нижче мінімальної. У цьому випадку для цілей донарахування ЄСВ до рівня мінімальної заробітної плати братиметься сума заробітної плати за основним місцем і заробітної плати за сумісництвом. Якщо ця сума перевищує мінімальну межу, то донарахування робити не потрібно.

У випадку, якщо сумарно зарплата за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом менше, ніж МЗП таблиця 6 матиме наступний вигляд:

Примітка: У рядок з донарахуванням (код типу нарахувань 13) в графі 22 слід проставити Ознаку 1 – так.


Зовнішнє сумісництво

Розділ Зарплата

У випадку зовнішнього сумісництва цей розділ заповнюється аналогічно тому, як заповнюється картка внутрішнього сумісника.


Розділ Звітність

Заповнення звіту матиме наступний вигляд:

Таблиця 5

Таблиця 6

Не буде даних заробітної плати з основного місця роботи. Донарахування до рівня мінімальної заробітної плати робити не потрібно.

Варто зазначити: в разі якщо в таблиці 5 вказано дату початку трудових відносин або завершення трудових відносин і при цьому в таблиці 6 в графі 15 зазначено повну кількість календарних днів, система, яка контролює формування (прийом) звітних відомостей, може видати попередження щодо можливого помилкового заповнення звітності. Попередження виникає в разі, якщо неможливо однозначно визначити ситуацію як помилкову.

Така ситуація, можлива у випадку звільнення працівника з основного місця роботи і прийняття, як зовнішнього сумісника в тому ж самому місяці.

В даній ситуації, у таблиці 6 всю кількість «календарних днів перебування у трудових відносинах» потрібно відображати у одній графі, яка відноситься до заробітної плати Основного працівника.Суміщення професій (посад)

Розділ Зарплата


У випадку суміщення посад трудові відносини не зазнають змін.

Суміщення професій можливе у разі:

  • власне суміщення професій (посад);

  • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

  • виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Як правило таке суміщення оформляється внутрішнім наказом по підприємству і заявою працівника.

При цьому профіль працівника ніяких змін не зазнає. Тут має вказуватися основна професія.

Розділ Звітність

Таблиця 5 Додатку 4.

У випадку суміщення професій або розширення зони обслуговування чи виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, то таблиця 5 не формується та не подається. Так само в цьому випадку не подається і Повідомлення про прийняття на роботу найманого працівника.


В таблиці 6 Додатку 4 дані відображаються загальною сумою в одному рядку.

Для прикладу нехай оплата за основне місце роботи становитиме – 5000,00 грн, а за суміщення – 1000,00 грн. У звіті це буде відображатися в одному рядку загальною сумою:

З 2011 року більше 13 мільйонів успішно поданих звітів з iFin

Долучайтесь https://www.ifin.ua/